Prestacions i Serveis

Servei d'acollida i atenció davant la situació de necessitat (SIOA)

Aquest servei és la porta d'entrada als Serveis Socials municipals. S'encarrega de la primera recepció, atenció i diagnòstic de les situacions de necessitats personals i familiars, proporcionant informació, orientació i assessorament sobre els recursos i prestacions disponibles i la forma de tramitació i accés a les mateixes.

Per a aquest servei s'ha de concertar una cita prèvia amb treballadors socials en el següent enllaç https://torrevieja.sedelectronica.es/citaprevia.9

Des de l'àrea de Serveis Socials disposem de les següents prestacions econòmiques dirigides a persones, nuclis familiars o unitats de convivències que es trobin en situacions d'emergència i / o exclusió social.

  • Ajuts econòmics directes a persones o famílies en situació d'Emergència Social
  • Renda Valenciana d'Inclusió